Afname toelatingen schuldsanering

Het aantal personen dat vorig jaar toegelaten is tot de schuldsanering, is gedaald met zo’n 7% ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal mensen dat in 2012 uiteindelijk is toegelaten kwam daarmee op 13.800. Deze lichte daling kwam na twee jaar van stijgende aantallen, aldus het CBS. De daling is gezien het stijgende aantal werklozen, verrassend te noemen. Bovendien is ook het aantal faillissementen het afgelopen jaar gegroeid en zijn de huizenprijzen gedaald in het voorgaande jaar. Hierdoor zijn er juist meer mensen in financiële problemen geraakt.

 

De dalende aantal personen in de schuldsanering is echter vooral te wijten aan een strenger toelatingsbeleid voor schuldsanering. Mensen kunnen niet zomaar in de schuldsanering komen, zodra zij een periode de rekeningen niet kunnen betalen. Een andere reden zou kunnen zijn dat mensen voorzichtiger met geld omgaan en daardoor minder snel schulden opbouwen. Het afgelopen jaar zijn er door de rechter 2.400 zelfstandige ondernemers en 11.300 privépersonen toegelaten tot het schuldsaneringstraject van de overheid.

 

Wanneer u niet wordt toegelaten tot een schuldsaneringstraject, kunt u contact opnemen met ons. Wij kunnen er samen met u voor zorgen dat uw schulden snel afnemen.

Amsterdam meest succesvol in schuldhulp

De gemeente Amsterdam slaagde er vorig jaar in om met zo’n 850 gezinnen met grote schulden een doeltreffende regeling te treffen. In Amsterdam is dankzij deze regeling het aantal mensen met schulden met 30% afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Met dit percentage loopt de gemeente Amsterdam voorop in vergelijking met andere gemeentes in Nederland.

Aanpak verder aanscherpen

Het aantal gezinnen dat op dit moment gebruik maakt van schuldhulpverlening staat nu op zo’n 15.500. Daarnaast heeft meer dan één op de drie huishoudens moeite om financieel rond te komen. Het gemeentelijke bestuur verwacht echter dat de groep met financiële problemen groter wordt de komende periode. Om die reden gaat de Nederlandse hoofdstad zijn aanpak verder aanscherpen. De schuldsanering voor de Amsterdammers wordt geregeld via de gemeentelijke kredietbank. Een schuldhulpverleningstraject duurt met deze regeling 80 dagen. Voor dit traject worden er duidelijke afspraken gemaakt met de schuldeisende partijen, zodat er wordt voorkomen dat er in een korte tijd weer schulden opgebouwd worden.

Toename schulden bij werkenden

Bijna de helft van alle Nederlanders die voorkomen in het bestand van de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening NVVK ontvangt inkomen uit werk. Daarentegen leeft ongeveer 40% van de bijstand. Dat heeft de voorzitter van de brancheorganisatie onlangs kenbaar gemaakt. De reden van de grote aantallen werkenden dat schuldhulp heeft gezocht, komt volgens de voorzitter vooral doordat mensen met werk eenvoudiger geld konden lenen. De financiële verplichtingen die deze groep is aangegaan zorgt voor vele dat zij in de financiële problemen komen. Overigens is het tegenwoordig niet meer zo eenvoudig om extra geld te lenen voor mensen met werk.

Spoedig hulp zoeken

Een andere reden dat mensen in de problemen komen, is doordat zij hun huis verkopen met verlies. De restschuld waar zij mee blijven zitten, zorgt er vervolgens voor dat er financiële problemen ontstaan. Het is verstandig om spoedig hulp bij schulden te zoeken en contact op te nemen met een deskundige budgetcoach die u kan adviseren en ondersteunen.

Werken naar een schuldenvrije toekomst

Heeft u problemen met crediteuren en schuldeisers en weet u geen oplossing meer voor uw financiële problemen? Kom dan nu in actie, laat uw situatie in kaart brengen en een oplossing voor u opstellen. Onze professionals zorgen dat u weer snel inzicht krijgt in uw situatie en werken naar een schuldenvrije toekomst. Vraag vandaag nog schuldhulpverlening aan!

Wat doet een budgetcoach?

Bij ons krijgt u een persoonlijke budgetcoach toegewezen die het budgetbeheer van u kan overnemen. De budgetcoach helpt u bij uw financiën en kan in een korte periode zorgen voor een goed gestroomlijnde financiële situatie en budgetbeheer. Wilt u een budgetcoach inschakelen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op!