Er wordt door de minister niks gezien in het opkopen van schulden door incassobureaus

Geen verbod

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen aanleiding voor een verbod op doorverkoop van schulden aan incassobureaus. Dit is naar voren gekomen in Kamervragen die door GroenLinks aan Dekker zijn gesteld. Incassobureaus kopen schulden op, om deze vervolgens op een harde manier te innen. Dit wordt gemeld door de branchevereniging voor schuldhulpverleners. Daarnaast worden er bij de schuldenaar hoge incassokosten in rekening gebracht. Volgens GroenLinks worden de schulden in Nederland hierdoor alleen maar groter en groter. Want mensen die inmiddels al in grote problemen zitten, komen hierdoor nog dieper in de schulden.

De Autoriteit Consumenten & Markt

Onlangs werd er in de Volkskrant gemeld door de Autoriteit Consumenten & Markt (ACM) dat deze schuldenhandel voor veel verwarring zorgt bij de schuldenaren. Dit wordt veroorzaakt doordat zij in één keer benaderd worden door een vreemde partij. Zij weten dan ook niet of deze andere partij wel te vertrouwen is. Het probleem ligt niet direct in het doorverkopen van schulden. Het grootste probleem is hoe de schulden geïnd worden.

De bureaus die het incasso innen

Uit de uitzending van ZEMBLA bleek al hoe ver incassobureaus gaan bij het innen van de schulden. In Nederland is de overheid de grootste schuldeiser. Er werd al in 2013 gesignaleerd door de toenmalige Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, dat ook de overheid steeds verder gaat om schulden te innen. Als resultaat kwam nog een grotere groep mensen in de problemen. Er wordt echter door Dekker belooft dat het kabinet nog kritischer zal kijken naar de rol van incassobureaus. Ook zullen in de toekomst misstanden bij incasso’s effectiever bestreden worden.

Het incassoregister

In het regeerakkoord is als belangrijk speerpunt het aangekondigde incassoregister opgenomen. Hierin worden dan ook alleen maar de betrouwbare incassobureaus opgenomen. In het begin van 2018 zal gekeken worden hoe dit op de best mogelijke manier ingericht kan worden. Dit zal dan ook besproken worden met de branche en alle andere betrokken organisaties. Ook zal er gekeken worden hoe er voor een afname gezorgd kan worden van mensen met problematische schulden.

Een betrouwbaar incassobureau

Zoals u merkt zijn er vele bureaus die niet op de juiste manier incasso’s innen. Maar waar vindt u nu een betrouwbaar incassobureau? Wij gingen op onderzoek uit en vonden het incassobureau van RechtNet Advocaten. Dit bureau incasseert incasso’s op de juiste manier. Uiteraard kunt u ook zelf op zoek gaan naar een incassobureau.